Elektroninio verslo sprendimo diegimas UAB „OPEN AGENCY”

zenklas_2015 04 13 (1)

UAB „OPEN AGENCY“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0238 „Elektroninio verslo sprendimo diegimas UAB „OPEN AGENCY“.  Bendra projekto vertė – 39.461,20 Eur. Iš  Regioninės plėtros fondo teiktas finansavimas 19.730,60 Eur sumai.

Iš projekto lėšų įmonė planuoja įsigyti  programinę įrangą, atlikti verslo valdymo sistemos diegimo, adaptavimo įmonės veiklai darbus.

Siekiant optimizuoti įmonės veiklą,  UAB „OPEN AGENCY“ planuoja įsigyti bei adaptuoti savo įmonės veiklai naują verslo valdymo sistemą, kuri užtikrins įmonės verslo procesų, tokių kaip analitiką, ryšius  su klientais, dokumentus, pardavimus, pirkimus, projektus, know-how, kūrybinių sprendimų duomenų bazės, reklamos objektų importas, dokumentų apsikeitimo su buhalterinės apskaitos programa valdymą. Diegiama VVS bus pritaikyta specifiniams įmonės poreikiams – bus įdiegti minėtų verslo procesų moduliai, kurie leis optimizuoti įvairių duomenų analizę, palengvins pardavimų ir rinkodaros bei produktų analizę, finansinių ataskaitų konsolidaciją, paslaugų ir prekių poreikio nustatymą, finansinį modeliavimą. Optimizuoti ir integruoti rinkodaros, pardavimų, projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kiti procesai, tiesiogiai įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimą, kadangi atsiras sistemiškumas, operatyvumas, didės produkcijos apyvarta, augs paslaugų ir produkcijos kokybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB „OPEN AGENCY“ darbo našumo didėjimas.

Tikimasi, kad ši sistema integruos, optimizuos ir leis efektyviai valdyti įmonės verslo procesus.

Optimizuoti ir integruoti procesai turės tiesioginės įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimui, nes atsiras sistemiškumas, operatyvumas, augs darbų kokybė. Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį ir kitiems UAB „OPEN AGENCY“ veiklos rezultatams: didės darbo našumas, apyvarta, pagerės paslaugų teikimo bei klientų aptarnavimo kokybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB „OPEN AGENCY“ konkurencingumas Lietuvoje ir užsienyje.

Grįžti į visas naujienas